Mystery Shopper Worden Mystery Shopper Login Klanten Login

FOCUSGROEPS

Een focusgroep is een interview techniek die toelaat om informatie te verzamelen over een bepaald onderwerp. Het evalueert de gedragingen, behoeften, verwachtingen en meningen van de deelnemers over het specifieke onderwerp.

Meer bepaald worden voor deze methode vrijwilligers benaderd die voldoen aan de gevraagde criteria. Zij testen en evalueren het product of de dienst op alle niveaus volgens een door ons opgesteld evaluatierooster.

De focusgroep biedt u dus de mogelijkheid om uw project te ontwikkelen, te verbeteren of zelfs af te stoten op basis van de verwachtingen en meningen zoals door de consument geuit.

Hebt u vragen hierover, klik dan hier.