Mystery Shopper Worden Mystery Shopper Login Klanten Login

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Luisteren naar de klanten is voor een bedrijf een sleutelpunt om te kunnen overleven.

Toplevel Services gebruikt verschillende methodes zodat u uw klanten hun wensen hoort, waarbij tevredenheidsonderzoeken de klanten tegelijk het gevoel geven dat er naar hen wordt geluisterd.

Door een tevredenheidsonderzoek begrijpt u de wensen van de klanten en kan u hun tevredenheid meten ten opzichte van uw diensten, uw producten of uw bedrijf in zijn geheel.

Het onderzoek kan op verschillende manieren gebeuren zoals hieronder voorgesteld:

- Het tevredenheidsonderzoek face to face

- Het tevredenheidsonderzoek per telefoon

- Het tevredenheidsonderzoek per mail/web

 

De kwaliteit die u aan uw klanten wenst te geven is niet altijd in overeenstemming met hun perceptie. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek helpen u om de link te vinden tussen beide en zetten u aan om te innoveren en u consequent te verbeteren.

Indien de onderzoeken meerdere malen worden uitgevoerd, bent u in de mogelijkheid om uw inspanningen te meten en bij te sturen.

De klanten tevreden stellen is de bestaansreden van elke onderneming.

Indien u meer informatie wenst, klik hier.