Mystery Shopper Worden Mystery Shopper Login Klanten Login

VESTIGINGSONDERZOEK

De keuze van de plaats van uw verkooppunt is niet evident. De plaats waar uw verkooppunt zich bevindt heeft een significante impact op uw slaagkansen. Om de beste locatie te bepalen levert TopLevel Services onderzoeken naar implementatie.

Elk detail telt om de beste locatie te vinden zoals de reputatie van het gebied, de consumptiegewoonten van deze streek en de sterke en zwakke punten van de concurrentie in de nabijheid.

Als u meer informatie wenst, klik hier.